Vítejte na stránkách Hiporehabilitačního střediska Psychiatrické nemocnice Bohnice

Pro rok 2013 pro Vás otevíráme seminář, který poskytuje základní orientaci v nejčastějších tématech z oblasti využití terapie prostřednictvím koně v psychoterapii a edukaci.

PŘIROZENÁ KOMUNIKACE S KONĚM A HERNÍ PRVKY V TERAPII PROSTŘEDNICTVÍM KONĚ

Program: Seminář je zaměřen na koncept přirozené komunikace s koněm jako léčebného nástroje. Koncept pracuje s analýzou pohybu pacienta, identifikací chybných komponent pohybu a jejich korekci pomocí zpětnovazebních reakcí ze strany koně. V rámci fyzioterapie je využitelný zejména v oblasti psychiatrie, některých neurologických poruch (ADHD, atp.)

V rámci psychoterapie pak slouží zejména jako zrcadlo a korektivní nástroj aktuálního chování i celkového projevu pacienta.

Účastníci se teoreticky seznámí se základními cviky podle Parelliho a využitím jednotlivých komponent pohybu v léčbě. V praktické části si vyzkouší nejprve práci s koněm a nácvik rozpoznání jednotlivých složek pohybu a komunikace.

Další částí bude aplikace základních principů ve hře. Hry s koněm nenásilně procvičují problémové oblasti. Jsou také dobrou motivací i diagnostickou metodou. Lze je široce využít jako terapeutickou pomůcku ve fyzioterapii, psychologii i speciální pedagogice. Zejména pro dětské pacienty jsou nenahraditelnou technikou.

V závěrečné části si účastníci prakticky vyzkouší přípravu programu a vedení. Dostanou také zpětnou vazbu na svůj styl komunikace s pacientem.

Časový harmonogram a lektorský tým

PÁTEK 13.9.2013

16.00 – 17.00
1 hodina
Seznámení s náplní semináře
Cíle účastníků
Bezpečnost práce
Veronika Sturmová
Vede Daniela Munichová
17.15 – 18.45
2 hodiny
Přirozená komunikace s koněm jako terapie Vede Daniela Munichová
19.00 – 20.30
2 hodiny
Využití hry v terapii, zaměření, celková koncepce Vede Veronika Sturmová

SOBOTA 14.9.2013

9.00 - 12.00
4 hodiny
Prvky přirozené komunikace v terapii sebezkušenost, analýza Veronika Sturmová
Kateřina Saicová
Eliška Opičková
13.00 – 15.15
3 hodiny
Prvky přirozené komunikace v terapii – aplikace, vedení Daniela Munichová
Kateřina Saicová
Eliška Opičková
15. 30– 17.00
2 hodiny
Reflexe, diskuze Daniela Munichová
Vede Veronika Sturmová

NEDĚLE 15.9.2013

9.00 – 12.00
4 hodiny
Přirozená komunikace ve hře – aplikace na jednotlivé principy Daniela Munichová
Zuzana Steklá
Daniela Steklá
13.00 – 15.15
3 hodiny
Vlastní tvorba her účastníků
Prezentace her v družstvech
Vede Veronoka Sturmová
Daniela Steklá
Zuzana Steklá
15.30 – 17.00
2 hodiny
Reflexe, závěr semináře Vede Mgr. Daniela Munichová
Veronika Sturmová

Garant: Mgr. Michaela Zahrádka Köhlerová

Celkem vyučovacích hodin (45 min): 23

Žádáme UNIFY o udělení souhlasného stanoviska a o ohodnocení kredity pro fyzioterapeuty (dosud jsme u všech kurzů obdrželi).

Cena: 2 500 Kč

Počet účastníků: min 12, max 16

Podmínky

Seminář bude otevřen při minimálním počtu 12- ti účastníků.

Praktické poznámky:

Seminář bude probíhat v prostorách Psychiatrické nemocnice Bohnice. Ubytování ani stravování nezajišťujeme. Mimopražští zájemci si mohou zajistit individuálně ubytování v prostorách nemocnice. Informace jsou k nalezení na webových stránkách www.bohnice.cz.

Všechny semináře vyžadují Vaši aktivní účast, proto si s sebou vezměte vhodné oblečení pro celodenní pohyb u koní podle počasí. Dále psací potřeby, poznámkový blok. Káva a čaj budou k dispozici.

Zvažte, prosím, svůj zdravotní stav vzhledem k fyzické náročnosti semináře.

Účastníci dostanou potvrzení o účasti s uvedeným počtem hodin.

Přihlášení a platba

Vyplněnou závaznou přihlášku zašlete e-mailem anebo poštou na níže uvedený kontakt nejpozději do 25. srpna 2013.
Přihlášku si můžete stáhnout zde.

Platební údaje:

číslo účtu:16434081/0100
variabilní symbol:9960
zpráva pro příjemce:uveďte své jméno a příjmení (např. „Jan Novák“)

Kursovné prosím zaplaťte do 5 pracovních dnů od poslání závazné přihlášky, teprve po zaplacení je vaše přihláška platná. Platbu zašlete prosím nejpozději do 31. srpna 2013.

V případě odhlášení jsou stanoveny storno poplatky:
-14 dní před kurzem - 50 %,
-7 dní před kurzem - 90 %,
nebo možnost zajistit náhradníka.

Kontakt

Ing. Antonín Kučera
technický pracovník, oddělení provozního zabezpečení
tel.: 604 215 112
e-mail: antonin.kucera@bohnice.cz
Psychiatrická nemocnice Bohnice
Ústavní 91, Praha 8 Bohnice, 181 02
www.bohnice.cz